Mga NakakaPayat na Inumin!

‘Di ba ang sarap sa feeling kapag alam mong nakakapaglose ka pa rin ng pounds kahit na kumain ka ng marami?

Pero paano ba?

Just try these miraculous concoctions and get rid of the fluff and flab.

Honey Tea Drink

Honey is a great ingredient that may help you lose weight by providing the sweetness you want with the nutrients you need and helps you in proper digestion.

Ingredients:

  • A cup of water
  • 1 tbsp. of honey
  • 1 tbsp. of lemon
  • 1 tsp. of cinnamon

Enjoy honey, lemon and cinnamon tea for weight loss.

Lemon Drink

Lemon can have astounding effects on weight loss. It helps lose weight by increasing your metabolic rate.

Ingredients:

  • A glass of water
  • 2 tsp. of lemon juice
  • 1 tsp. raw honey

Drink in the morning on an empty stomach.

Cinnamon Drink

Reduce your waist line with cinnamon. Cinnamon tea stabilizes blood sugar levels, so you feel satiated and have fewer cravings.

Ingredients:

  • A cup of boiling hot water
  • 1 tsp. of organic cinnamon
  • 1 tbsp. of organic honey

Drink ½ a cup in the morning on an empty stomach and ½ a cup 45 minutes after dinner.

——————————————————————

Lose weight easily and healthily nang hindi gumagastos nang malaking halaga sa mga mapaghimalang pills o mahaba at matagal na diets.

(Photo and info from Google Images, Fitness Republic)

Tayo Nang Magbawas ng Timbang Nang Hindi Nagbibilang ng Calories!

Paano nga ba mag lose ng weight nang hindi nagbibilang ng calories?

Posible nga ba ‘yun? Oo naman at ‘yan ang ating bibigyang linaw sa blog post na ito!

Reduce Inflammation

You can reverse inflammation by eating nutritious whole foods and reducing or eliminating processed and packaged foods.

Balance Blood Sugar

To even out your blood sugar and maintain a healthy weight, eat plenty of nutritious proteins, fats, and fiber-rich vegetables, and reduce your intake of sugar and refined grains.

Heal Microbiome

To heal an inflamed gut and build a welcoming home for health-supporting microbes, start by targeting bad bacteria.

Boost Your Mood

Mood is one of the first places nutrient deficiency shows up.

Tame Stress With Relaxation

Counter cortisol by activating your body’s relaxation response, also called the “rest and digest” response. Start by getting plenty of sleep.

—————————————————–

Kung tatanungin ng kanilang paraan sa pagpapapayat ang mga taong nagda-diet o mga taong gustong pumayat, malamang na kasama sa isasagot nila ay ang pagbabantay sa calories na kinakain nila.

Pero pwede naman pala na magpapayat nang hindi nagbibilang ng calories. At yan ang tinalakay natin ngayon dito. Ano ang masasabi mo, mumshie? Kaya naman ‘di ba? 😉

(Photo and info from Google Images, positive healthwellness – https://experiencelife.com/article/5-tips-for-losing-weight-without-calorie-counting/)

Healthy Fats? Bad Fats? Alin ang Alin?

Ito ‘yung mga fats na good and healthy at kailangan natin to be fit and healthy.

Hindi lahat ng fats ay masama or bad sa kalusugan diba? Marami na tayong tips na na i-share tungkol dyan.

Eto ang ibat ibang uri ng fats:

TYPES OF FAT

Healthy Fats:

Unsaturated
Mono saturated
Polysaturated and Omega-3 Fatty
Acids

Not So Healthy Fats:

Trans fat and (some) saturated fat
AKA processed foods which raises
LDL cholesterol and lowers good HDL cholesterol

THE BENEFITS OF FAT

-Helps absorb nutrients like Vit A, D, E, K
-Long lasting fuel source for metabolism
-Keeps you fuller longer aka more satiated
-Improved Cognitive functioning, our brains are literally fat (lipids)
-Reduced side effects of ADD and ADHD
-Balanced hormone production
-Healthier organs and tissues (eye health)
-Improved body composition

HEALTHY FAT LIST

1. Avocado
2. Organic and Grass Fed Butter/Ghee
3. Extra Virgin Unrefined Coconut Oil and Extra Virgin Olive Oils
4. Fish like salmon, sardines, and anything wild caught
5. Nuts like walnuts, cashews, and macademia
6. Grass fed beef from trusted farmers
5. Seeds – like chia, pumpkin, flax and sunflower
6. Eggs with the yolk

—————————————————-

Ngayon alam na natin na may good and healthy fats pala, let’s all be smart sa pagpili ng kakainin.

Tiyakin na ito ay naglalaman ng good and healthy fats at hindi bad and unhealthy fats. 👍😉

(Photo and info from Google Images, www.fromflabtofabfitness.com)

4 STEPS FOR HEALTHY, SUSTAINABLE WEIGHT LOSS

Ayon sa isang survey, mas mahirap na ang pagbabawas ng weight ngayon dahil na rin sa modernong pamumuhay ng mga tao ngayon.

Tunay ngang napakarami nang nagbago. Kaya naman narito ang mga weight loss tips mula sa mga eksperto na akma sa napapanahong lifestyle natin.

New National Survey Suggests Losing Weight is Harder Than Ever Before…

U.S. adults and healthcare professionals agree that losing weight is harder today than it was for previous generations because of Americans’ busy, modern lifestyle.

Continue reading “4 STEPS FOR HEALTHY, SUSTAINABLE WEIGHT LOSS”

WEIGHT LOSS: SUGAR vs. FAT

Sino nga ba ang tunay na salarin sa ating pagtaba?

Ang sugar o ang fat? Hmmm… 🤔

Sabay sabay nating alamin dito! 👇 #sugarvsfat #therealculprit #weightloss #fitnessjourney

You’ve heard that eating fat makes you fat.

That it contributes to heart disease, diabetes, and obesity. You’ve been told that saturated fat is bad and vegetable oils are good.

But fat gets a bad rap. Find out why sugar is the real culprit.

Continue reading “WEIGHT LOSS: SUGAR vs. FAT”