Alamin ang 5 Sources ng Healthy Good Fats

‘Pag fats ang pinag uusapan, marami ang umiiwas, marami ang umaayaw. Akala natin, lahat ng fats masama. Pero dyan tayo nagkakamali. Dahil may mga good fats din na syang nakatutulong upang tayo’y manatiling healthy and fit. Ilan nga diyan ay narito sa post na ito. Check it here 👇

1. Avocado

Avocado is loaded with good amount of monounsaturated fatty acids oleic acids that lower LDL cholesterol and promote heart health.

2. Cheese

A slice of cheese is loaded with protein, calcium, selenium, and Vitamin B6 and essential fats that regulate blood sugar levels.

3. Nuts

Almonds, walnuts, and hazel nuts are a source of essential fatty acids, protein, and antioxidants for heart health and memory.

4. Chia Seeds

Chia seeds are abundant in Omega 3 fatty acids, Alpha linolenic acids (ALA) which lower blood pressure and combat inflammation.

5. Dark Chocolate

Dark chocolate is a store house of antioxidants and essential nutrients that improve blood flow and heart health.

——————————————-

Ngayon alam na natin na may mga sources din ng good fats na nakatutulong sa ating pagpapayat at sa pagiging fit and healthy. Pero let’s use it wisely. Dahil lahat din ng sobra ay masama 😉

(Photo and info from Google Images, Netmeds India Ki Pharmacy)