MAGBAWAS NG 10 POUNDS IN 7 DAYS SA 8 GARANTISADONG WEIGHT LOSS TIPS NA ITO!

10 pounds ba ‘kamo sa loob ng isang linggo? Posible nga ba? Posible po! Kung inyong gagawin at susundin ang mga tips na narito, hindi po imposible na makapagbawas ng at least 10 pounds in 7 days! Ready na ba kayong malaman ang mga weight loss tips na ito? Let’s start now!

• 8 glasses of water a day.

• Cut down on sugar.

• Cut out alcohol completely.

• Cut down on salt.

• Give up donuts, fast food.

• Eat more fruits & veggies.

• Walk 30 minutes a day.

There you go! Walang imposible kung sasamahan ng tiyaga at disiplina ang mga tips na ito. Kayang-kaya naman po, ‘di ba? Aja! 😉

(Photo and info from Google, www.lindseysreview.com)