Late Night Snacking, Nakatutulong Daw sa Pagbabawas ng Timbang?

Sino’ng nagsabi na nakakataba ang late night snacking?

Bes, hindi lahat ng late night snacks ay nakakataba.

Ano?! Paano?! Bakit?!

‘Yan ang aalamin natin ngayon!

Tara! 馃憞

TIP:

Stick to 100-200 calories for your bedtime snack

001. Why to Eat Before Bed?

路         To alleviate hunger

路         To sleep better

路         To build muscle

路         To power early morning activities

002. When NOT to eat before bed?

路         The hunger isn鈥檛 physical

路         Heartburn hurts

路         No access to healthy options

003. Best Foods to Eat Before Bed

路         Non-fat milk

路         Turkey sandwich

路         Cherries

路         Plain Greek yogurt with fruit

路         Banana

路         Protein shake

路         Whole-grain toast with peanut butter

路         Sweet potato with cinnamon

路         Plain oatmeal with walnuts

路         Air-popped popcorn

———————————————————————-

May magagandang epekto rin ang pagkain bago matulog.

Hindi sa lahat ng oras masama ang late night snacking.

Pero depende pa rin sa dami at kung anong uri ng pagkain iyon.

Piliin lamang ang mga late night snacks na hindi nakakataba at nakatutulong pa sa pagbabawas ng weight.

(Photo and info from Google Images, Phentermine.com)