10 TIPS TO IGNITE YOUR FAT-BURNING MACHINE

Sis, alam mo ba na ang lahat ng iyong nalalaman tungkol sa weight loss at diet ay maaaring mali? Na baka pwede itong magpataba, magpa-gain ng weight, magpapagod at magpa-frustrate lalo sa’yo? Wag nang mag-alala at malungkot, sis.

Here are the 10 tips that will help you switch from fat-storing to Fat-Burning and help you break through the weight loss barriers caused by insulin resistance and metabolic syndrome.

Sport or power bar snacks, before your workout, destroy your fat-burning ability.

Work out on an empty stomach on select days to enhance your body’s fat-burning ability.

Eat fat to burn fat. Omitting fat from your diet makes you fat.

Miracle Intervals, short bouts of speed play. 10-45 seconds, followed by generous recovery improves insulin resistant weight loss stalls.

Fruit smoothies are sugar bombs. Sugar turns off your Fat-Burning switch.

Mix it up. Long and slow LOSES the race. Your metabolism gets comfortable with low steady workouts and doesn’t burn fat as effectively.

Alcohol consumption turns off fat-burning.

Killer workouts don’t burning fat, but they do burn easily available sugars leaving you hungry within hours.

Eating good fats allows more fat-burning in your workouts.

Energy drinks sap energy and build fat. Skip them.

Mayroon ka mang 10 pounds o 100 pounds to lose, ang 10 tips na ito ay makatutulong upang i-train ang iyong katawan na mag-burn ng fat sa halip na mag-store nito. Mas magiging maayos ang iyong tulog, mas magkakaroon ka ng energy at endurance, ang iyong skin ay mas mag-go-glow at higit sa lahat, mababawasan ang iyong timbang na matagal nang pumipigil sa’yo mula sa mga gusto mong gawin. Ang bongga ‘di ba? So go for it, sis! We’re rooting for you! 😉

(Photo and info from Google Images, Become a Fat-Burning Machine The 12 Week Diet by Mike Berland)