POSIBLE NGA BANG MABAWASAN NG 10 KILO SA LOOB NG 10 ARAW SA PAMAMAGITAN LAMANG NG DIET NA ITO?

Mumsh! ‘Yan din ba ang tanong mo? Posible nga kayang mabawasan ng 10 kilo sa loob lang ng 10 days sa diet plan na ito? Pero bago ‘yan, alamin muna natin kung anong diet plan ito. So let’s start!

Breakfast

• 3 boiled eggs

• 1 cup green tea

Lunch

• 3 boiled eggs

• 1 apple

• 1 cup green tea

Evening

• 1 apple

• 1 cup green tea

Dinner

• 1 cup oatmeal

Night

• 1 cup green tea

1 hour before bedtime

••• In-between meals you can eat carrots or cucumbers.

Ayun na nga! And ‘yung sagot sa tanong natin, well, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kaya hinahamon ka namin, mumsh! Are you ready to take the 10-day diet challenge with us? 😉

(Photo and info from Google)