IWASAN ANG MGA HIDDEN ADDED SUGARS NA ITO!

Maging alisto at mapagmatyag sa mga hidden added sugars na ito!

Agave Nectar

Barbados Sugar

Barley Malt

Barley Malt Syrup

Beet Sugar

Brown Sugar

Buttered Syrup

Cane Juice

Cane Juice Crystals

Cane Sugar

Caramel

Carob Syrup

Castor Sugar

Coconut Palm Sugar

Coconut Sugar

Confectioner’s Sugar

Corn Sweetener

Corn Syrup

Corn Syrup Solids

Date Sugar

Dehydrated Cane Juice

Demerara Sugar

Dextrin

Dextrose

Evaporated Cane Juice

Free-Flowing Brown Sugars

Fructose

Fruit Juice

Fruit Juice Concentrate

Glucose

Glucose Solids

Golden Sugar

Golden Syrup

Grape Sugar

HFCS (High-Fructose Corn Syrup)

Honey

Icing Sugar

Invert Sugar

Malt Syrup

Maltodextrin

Maltol

Maltose

Mannose

Maple Syrup

Molasses

Muscovado

Palm Sugar

Panocha

Powdered Sugar

Raw Sugar

Refiner’s Syrup

Rice Syrup

Saccharose

Sorghum Syrup

Sucrose

Sugar (Granulated)

Sweet Sorghum

Syrup

Treacle

Turbinado Sugar

Alam naman na natin na bawal ang sugar sa pagbabawas ng timbang at pagpapapayat, ‘di po ba? Mas lalo pa ang mga hidden added sugars. Kaya watch out at iwasan ang mga sugars na ito. 😉

(Photo and info from Google, CleanEatingKitchen.com)