FOOD AT DIET TIPS BA PARA SA WEIGHT LOSS? WE’VE GOT THEM FOR YOU!

Mga beshy! Ang topic natin ngayon ay hindi lang mga diet tips para sa pagbabawas ng timbang kundi mga pagkain din para sa weight loss! Excited na ba kayong malaman kung anu-ano ang mga iyon? Kami rin excited na kaya simulan na natin!

Apple – Your Tummy Friend

Steak – Diet Buster

Eggs – Your Heart Friend

Oats – Healthful Oats

Lentils – Belly Flattener

Goji Berries – Protein Berries

Buckwheat Pasta – Jeans Friend

Blueberries – Fiber Rich

Almond Butter – Reduce Blood Sugar

Chillies – Burn Extra Calories

Yogurt – Perfect Food

Quinoa – Stellar Nutrient

Tarragon – Salt Replacement

Parmesan – Low-Fat Cheese

Avocado – Weight Loss Food

Kale – Meal by Tossing

Wild Salmon – Shrink Your Waist

Pomegranate – Low in Calories

Sardines – Maintain Muscle

Olive Oil – Taming Your Appetite

Yown! Ngayon alam na natin ang bawat role ng mga pagkaing ito sa ating #weightlossjourney kaya pagbutihin at pag-igihan pa natin ang mga ginagawa natin para mas maging healthy at fit pa tayo! Fighting! 😉

(Photo and info from Google)