Ang Tatlong Utos ng Fat Loss

Alam nyo ba’ng hindi lang ang Diyos ang may utos kundi ang pagpapapayat din?! Opo, tama ang inyong nababasa dahil sa blog natin ngayon, tutuklasin natin ang tatlong utos ng pagbabawas ng taba. Ready na ba kayo? Halika at alamin na natin! 👍👇

Drink GREEN TEA

Green tea extract is rich in antioxidants and acts as a metabolism booster as well as fat burner. Polyphenol, a nutrient present in green tea helps rev the fat burning process.

Keep Moving.

Yes, Vaporizing calories via running, biking, swimming, anything that gets your heart rate up wins over resistance training comes to getting rid of the visceral fat.

Break Up Your MEALS

Change your food habit. If you are looking to get rid of that stubborn belly fat, take small meal portions 5-6 times a day. This way the calories get distributed and you lose weight faster.

————————————————————————-

Ang mga ito ay ilan lamang sa mga paraan na nakatutulong upang maging successful ang ating pagpapapayat. Wala namang mawawala kung atin itong susundin. 😉

(Photo and info from Google Images)