11 BENEFITS NG EXERCISE NA MAS MABISA AT MAS EPEKTIBO PA KAYSA SA WEIGHT CONTROL, ATING TUKLASIN!

Bes! Nag-e-exercise ka ba? Hindi? Pero nagda-diet at nagbabawas ng timbang? Oo? Naku, bes, mukhang kailangan mong pag-isipang muli ang mga choices mo sa buhay. 😀 Dahil sa blog post natin ngayon, aming ibibigay ang mga mabuting nagagawa ng pag-e-ehersisyo hindi lamang sa pagbabawas ng timbang kundi na rin sa ating pangkalahatang kalusugan na mas epektibo pa kaysa sa diet o weight control. Gulat ka, ano? 😀 Na-curious ka rin? O s’ya, simulan na natin!

• Improves your mood and reduces depression, stress & anxiety.

• Gives you more energy & helps keep you focused.

• Combats many health conditions and diseases.

• Promotes better sleep & helps you relax.

• Slows the aging process & makes your older years more enjoyable.

• Strengthens and boosts your immune system.

• Improves confidence & body image.

• Sharpens your memory & helps with learning.

• Improves your sex life by increasing your blood flow.

• Helps control addictions to tobacco, alcohol, and other drugs.

• Improves digestion & eases constipation.

Oh ‘di ba? Kaya ‘wag nating maliitin ang mga malalaking bagay na kayang gawin ng exercise sa ating katawan at kalusugan. Mas maiging ngayon pa lang, simulan na natin nang dahan-dahan at paunti-unti ang pag-e-ehersisyo para ‘di naman mabigla ang ating katawan. Kayang-kaya ‘yan, mga bes! Fighting! 😉

(Photo and info from Google, Listotic.com)