4 STEPS FOR HEALTHY, SUSTAINABLE WEIGHT LOSS

Ayon sa isang survey, mas mahirap na ang pagbabawas ng weight ngayon dahil na rin sa modernong pamumuhay ng mga tao ngayon.

Tunay ngang napakarami nang nagbago. Kaya naman narito ang mga weight loss tips mula sa mga eksperto na akma sa napapanahong lifestyle natin.

New National Survey Suggests Losing Weight is Harder Than Ever Before…

U.S. adults and healthcare professionals agree that losing weight is harder today than it was for previous generations because of Americans’ busy, modern lifestyle.

Continue reading “4 STEPS FOR HEALTHY, SUSTAINABLE WEIGHT LOSS”