MGA PAGKAING NAKAKAPAG-BURN NG BELLY FAT, ALAMIN!

Hanap mo ba ay mga pagkaing nakakapag burn ng belly fat?

Look no more dahil aalamin natin ngayon ang mga masusustansyang pagkaing nakatutulong sa pagtanggal o pagbawas ng belly fat!

Ready ka na ba? Halika at simulan na natin! 👇😉

Almonds and Other Nuts

Go nuts! They slim your tummy by keeping it full.

A Purdue University study showed that people who ate nuts felt full longer than those who ate rice cakes.

Stick to 24 almonds a day to satisfy your hunger pangs without overloading on calories. Skip salted nuts; too much sodium raises blood pressure.


Continue reading “MGA PAGKAING NAKAKAPAG-BURN NG BELLY FAT, ALAMIN!”