Gluten-Free Fat Burning Foods Ba? Alamin Ang Mga ‘Yan Dito!

Usapang pagkain tayo, mga kaibigan. Gusto mo ba ng mga pagkaing nakatutulong sa pagbu-burn ng fats? Syempre naman, ‘di ba? Sino ba’ng aayaw dun?! 😄 Tamang-tama! Dahil tungkol dyan ang blog post natin ngayon. Kaya kung ready ka na, tara na at alamin na natin kung anu-anong mga pagkain ito! 👇

THE 7 BEST TRUE GLUTEN-FREE FAT BURNING FOODS

1.      Dark Leafy Greens

2.      Turmeric

3.      Ginger

4.      Nuts

5.      Grapefruit

6.      Organ Meats

7.      Green Tea

– Boost metabolism

– Prevent carbohydrates from being stored as fat

– Signal the body to release fat

– Regulate and balance blood sugar

By including these 7 gluten-free fat burning foods in a diet full of fresh vegetables, fruits, and lean proteins, you can burn fat faster.

(Photo and info from Google Images, Gluten Free Society – www.GlutenFreeSociety.org)