Mga Dapat Malaman Tungkol sa Fats, Basahin Dito!

Sa blog post natin ngayon, aalamin natin ang mga fats na dapat mahalin, limitahan at dapat nang i-let go at alisin sa sistema natin! Handa ka na ba, mumshy? Let’s go! 👇

THE FACTS ON FAT

The American Heart Association recommends replacing bad (saturated) fats with good (unsaturated) fats as part of a healthy eating pattern.

Love It!

Unsaturated (Poly & Mono)

-Lowers rates of cardiovascular and all-cause mortality

-Lowers bad cholesterol & triglyceride levels

-Provides essential fats your body needs but can’t produce itself

Limit It!

Saturated

-Increases risk of cardiovascular disease

-Raises bad cholesterol levels

Lose It!

Artificial Trans Fat, Hydrogenated Oils, & Tropical Oils

-Increases risk of heart disease

-Raises bad cholesterol levels

————————————————————-

Ngayong alam na natin na hindi lahat ng fats ay masama, maging mas mapanuri at matalino sa pag check at pagpili ng mga pagkain. Tandaan: Love good fats, Lose bad fats! 👍👍👍

(Photo and info from Google Images. Learn more at heart.org/eatsmart)