Bakit Nga Ba Dapat Mag Lose ng Weight? Ang Mga Dahilan, Tuklasin Dito!

muscle information

Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tayo dapat magpapayat? Tara, alamin natin dito ang iba’t ibang rason kung bakit tayo dapat magbawas ng timbang.

Reasons to Lose Weight That Aren’t a Jean Size or a Number on the Scale

To Boost Energy

Shedding extra weight and breaking a sweat both decrease fatigue.

To Get Clearer Skin

Mas gumaganda ang nagiging mas clear ang skin kung tayo ay healthy, meaning less fat and fit

To Feel Happier

Obesity increases the risk of depression, and regular exercise reduces it! Kung tayo ay mas fit at mas payat, mas masaya tayo at mas maganda ang outlook sa buhay

To Boost Immunity

Extra body fat stresses the immune system. Good diet & exercise help it!

Being fat is almost equal to not being healthy. If you are fit, you have strong immunity.

To Breathe Easier

More oxygen efficiency means less huffing & puffing!

To SWEAT less

There is less fat to burn. Mas madalang ka na pawisan ng todo. Mas hindi ka na mapapagod sa mga physical na gawain dahil ikaw ay mas fit and healthy

To Save Money

Eating healthy, exercising and losing weight saves money in the long-run.

To Protect Your Heart

Losing weight helps reduce the risk of cardiovascular disease, hypertension and metabolic syndrome.

To Sharpen Your Mind

Exercise boosts cognition & obesity is associated with higher rates of dementia.

To Improve Your Sex Life

Losing weight has been shown to improve both sex drive and sexual satisfaction.

——————————————————

Ikaw, bakit gusto mong pumayat, kaibigan? Share mo na sa amin yan! 😊

(Photo and info from Google Images, Phentermine.com)

4 Kinds of Food to Feel Full and Lose Weight

May mga pagkaing mabilis makapagpabusog na syang nakatutulong upang hindi na tayo mag crave sa mas maraming pagkain at nakatutulong din sa ating ” fitness goals.”

Anu-ano nga ba ang mga pagkaing ito? Basahin yan dito 👇

1. Water Loaded Food

Ito ay ang mga pagkain na mataas ang water content na nakakapag pa busog sa atin. Examples: fruits, vegetables, and soups.

2. Foods High in Protein

Produce fullness. Examples: eggs, chicken, tuna, high protein-low carbs bars and shakes

3. Foods High in Fiber

Examples: cooked green vegetables as spinach, asparagus, broccoli

4. Foods Low in Sugar and Rapidly Absorbed Carbs

Examples: foods low in rice, pasta, potatoes, and sugar

—————————————————–

Hindi naman ganun kahirap ang pagpapapayat kung susundin lang natin ang mga dapat at hindi dapat at kung mayroon lamang tayong tiyaga at disiplina sa sarili. So good luck! Kaya mo yan, kaibigan! 😉

(Photo and info from Google Images, Miami Diet Plan Richard Lipman MD www.richardlipmanmd.com)

Mga Dapat Kainin Upang Pumayat, Alamin Dito!

Karamihan sa mga taong nagpapapayat o gustong pumayat ay halos hindi na kumain dahil sa takot na baka lalo silang tumaba. Maling-mali yun, kaibigan. Bukod sa magkakasakit at maghihina sila, lalo lang silang magugutom tapos mapaparami ang pagkain nila at lalo silang tataba kung ganun. Actually, may mga pagkain naman na sa tamang oras at dami ay makatutulong sa pagpapapayat at pagiging fit and healthy nila. At ‘yan ang ating pag uusapan sa blog na ito! 😉

A Day of Food
What to eat to lose weight

Breakfast – 342 calories
3 vanilla cinnamon
Protein pancakes + 1/2 diced apple

Mid-morning snack – 218 calories
6-ounce container Greek yogurt + 10 blueberries + 1/4 cup granola

Lunch – 323 calories
1 1/4 cup Skinny Taco Chicken Chili + 2 tbsp Green Goddess Hummus + 12 carrots

Dinner – 328 calories
3 wedges Chicken Fajita Quesadilla + 1/2 cup black beans + 1 cup broccoli

Bonus – 100 calories
8-ounce protein shake OR 100-calorie protein bar

———————————————-

Kaya kumain ka pa rin bes ha? Ang pagpapapayat ay hindi dapat nakakastress at nakakagutom. Just enjoy it! 😉

(Photo and info from Google Images, popculture)