Weight Loss Plan na Garantisadong Totoo at Epektibo, Ating Tuklasin!

Hanap mo ba’y garantisadong weight loss plan? Tamang-tama! Dahil ‘yan ang aming ibibigay ngayon kung saan pwede kang mag lose ng 16 pounds sa loob lamang ng 1 buwan. Excited ka na bang malaman ang weight loss plan na ito? Kami rin, kaya simulan na natin!

Breakfast

½ lemon 1 glass water

1 boiled egg

1 tbls 0 fat sour cream

1 slice whole wheat bread

1 glass of 0 fat milk

Snacks

Choose 1 fruit with 2 glasses of water (orange, apple, or banana)

Lunch: 400 ml water 30 min before lunch

400 ml water

Vegetable salad OR Soup

Grilled chicken OR Grilled Meat

Snacks

Choose 1 Fruit with 2 Glasses of Water (pineapple, orange, banana, or kiwi)

Dinner: Eat last meal at 6 pm

400 ml water

1 boiled egg

2 slices whole wheat bread

1 tbls 0 fat sour cream

1 slice 0 fat white cheese

And that’s it! Happy losing pounds and weight, beshies! 😉

(Photo and info from Google Images)