Here Are The Metabolism-Boosting Foods for Weight Loss

Mga pagkaing nakakapagboost ng metabolism at nakatutulong sa paglo-lose ng weight ba ang hanap mo, bes? Well, ‘yan ang ibibigay namin sa’yo! Dahil ‘yan ang tatalakayin natin ngayon sa blog na ito! Let’s start! 👇

12 METABOLISM-BOOSTING FOODS FOR WEIGHT LOSS

1.      Fish & Shellfish

2.      Legumes

3.      Chili Peppers

4.      Lean Meats

5.      Low-Fat Milk

6.      Broccoli

7.      Lentils

8.      Oatmeal

9.      Berries

10.  Almonds

11.  Low-Fat Cottage Cheese

12.  Tempeh

————————————————————-

Ilan lamang ito sa mga pagkaing nakatutulong sa pagbabawas ng timbang. Lagi lang tatandaan na magkaroon ng disiplina and eat with moderation kung gustong maging successful ang pagpapapayat. 👍😉

(Photo and info from Google Images, UnityPoint Health Des Moines)