ANO-ANO ANG MGA DAPAT KAININ TO LOSE WEIGHT?

Mumsh, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin alam o hindi ka pa rin sigurado kung ano ang maaaring kainin upang makapagbawas ng timbang? ‘Wag nang mag-alala pa dahil ibibigay namin ang mga pagkaing pwedeng-pwede mong kainin while trying to lose weight! Ready? Let’s start!

Proteins

– Eggs

– Cheese

– Chicken

Veggies

– Broccoli

– Cauliflower

– Spinach

Fruits

– Apple

– Kiwi

– Banana

Whole Grains

– Oats

– Quinoa

– Wild Rice

Water

– 8 glasses

Now you know na, mumsh! Happy losing weight while staying healthy! 😊😍

(Photo and info from Google, theMilitaryDietPlan.com)