Ang Alamat ng Women’s Fitness Myths, Revealed!

Ating alamin sa blog na ito ang ilan sa mga fitness myths ng mga kababaihan at kung may katotohanan nga ba ang mga iyon.

Para maging mas-safe ang inyong pag eexercise at mas maganda ang resulta, dapat malaman mo itong mga ito.

For a safer workout with awesome results, forget everything you think you know about exercise and read on to get your fitness facts straight.

Working out can reduce your overall body fat, but you can’t control where that fat comes from.

You can target your fat burn.

You shouldn’t work out on an empty stomach.

You should stretch before you work out.

Lifting heavy weights can bulk you up.

Little discomfort is okay, but if you feel a sharp pain anywhere, stop what you’re doing and consult a doctor.

Avoid workout when you are sick.

You shouldn’t work out every day.

Running on a treadmill is as effective as running outside.

Crunches are the best moves for your core.

———————————————–

Sana ay nakatulong ang mga impormasyong narito upang maging mas maayos ang iyong pananaw tungkol sa pagiging fit and healthy.

Sana rin ay iyong ipagpatuloy kung anuman ang iyong nasimulan at ang iyong pagtupad sa iyong “fitness goals.” 😉

(Photo and info from Google Images, I.L.M.B. Fitness)