4 Kinds of Food to Feel Full and Lose Weight

May mga pagkaing mabilis makapagpabusog na syang nakatutulong upang hindi na tayo mag crave sa mas maraming pagkain at nakatutulong din sa ating ” fitness goals.”

Anu-ano nga ba ang mga pagkaing ito? Basahin yan dito 👇

1. Water Loaded Food

Ito ay ang mga pagkain na mataas ang water content na nakakapag pa busog sa atin. Examples: fruits, vegetables, and soups.

2. Foods High in Protein

Produce fullness. Examples: eggs, chicken, tuna, high protein-low carbs bars and shakes

3. Foods High in Fiber

Examples: cooked green vegetables as spinach, asparagus, broccoli

4. Foods Low in Sugar and Rapidly Absorbed Carbs

Examples: foods low in rice, pasta, potatoes, and sugar

—————————————————–

Hindi naman ganun kahirap ang pagpapapayat kung susundin lang natin ang mga dapat at hindi dapat at kung mayroon lamang tayong tiyaga at disiplina sa sarili. So good luck! Kaya mo yan, kaibigan! 😉

(Photo and info from Google Images, Miami Diet Plan Richard Lipman MD www.richardlipmanmd.com)