40 Pinakamagagaling at Pinakamahuhusay na Weight-Loss Foods, Ating Alamin!

Mga kaibigan, hanap n’yo ba’y mga pinaka-epektibong pampapayat na pagkain? Saktong-sakto pala dahil ‘yan ang ating aalamin ngayon. So kung ready na kayo, tara at simulan na natin!

1. Kale

2. Seaweed

3. Mussels

4. Bok Choy

5. Radish

6. Blackberries

7. Grapefruit

8. Zucchini

9. Salmon

10. Broccoli

11. Lean Beef

12. Chicken Breast

13. Potatoes

14. Tuna

15. Cottage Cheese

16. Avocados

17. Oats

18. Brown Rice

19. Quinoa

20. Lentils

21. Chili Pepper

22. Chia Seeds

23. Eggs

24. Kidney Beans

25. Black Beans

26. Cod Fish

27. Popcorn

28. Clams

29. Bulgar

30. Honeydew

31. Strawberries

32. Cucumber

33. Celery

34. Watercress

35. Cauliflower

36. Brussels Sprouts

37. Liver

38. Bluberries

39. Arugala

40. Wheat Bran

Ayun na nga! Ngayon alam na natin ang mga pagkaing dapat nating kainin kung gusto nating magbawas ng timbang at magpapayat. So sama-sama na nating simulan ang ating #weightlossjourney , mga kaibigan! Aja! 😉

(Photo and info from Google, fatdestroyed.com)