PROBLEMS WITH FAT LOSS? READ THESE IMPORTANT FACTORS

Ito yung mga importanteng bagay na dapat isapuso, isabuhay, at isagawa kung gusto nating maging fit and healthy ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜‰๐Ÿด๐Ÿ’ช๐Ÿ‹

#fatlossjourney #fitnessgoals #healthylifestyle #healthydiet #workout #befitterandhealthier

Fat Loss Most Important Factors

Diet

The number one thing you can do for fat loss is keep your diet in check.

It’s the 80/20 of weight loss!

Without a quality diet, you will be hard pressed to make your fat loss goals.

Ang importante naman sa diet, conscious at bilang ang calorie intake mo.

Sleep and Stress

These have an effect on your hormones and energy levels.

These two things play a huge role in weight loss.

Resting well and staying happy go a long way to assisting fat loss.

Resistance Training

From an exercise perspective, resistance/weight training is the biggest contributor to fat loss.

This type of training burns calories, increase muscle mass, and ups your metabolism.

High Intensity Anaerobic Intervals

high intensity

These are short bouts of exercise where your heart rate is above your anaerobic threshold.

This type of exercise will burn a significant amount of calories and contribute to metabolism.

High Intensity Aerobic Intervals

Same concept as anaerobic intervals except your heart rate remains at lower ranges (around 75% of your max heart rate).

The intervals are typically a bit longer as well.

This type of exercise will burn calories but may not have a significant effect on metabolism.

Steady State Aerobic Work

This is less intense than aerobic intervals and is associated with exercise that keeps the heart rate elevated for a long bout of training.

Running/jogging would be a good example of this.

This type of exercise will burn calories, although not as much as the others on this list.

Make efficient use of your time…if you have!

2-3 Hours: Resistance Training

3-5 Hours: Resistance Training + High Intensity Anaerobic Intervals

5-6 Hours: Resistance Training + High Intensity Anaerobic and Aerobic Intervals

6+: Resistance Training + High Intensity Anaerobic and Aerobic Intervals + Steady State Aerobic

***

Keep this in mind, mga bessy.

Kung talagang gusto nyong pumayat at maging fit, dapat willing kayo na gawin ang mga ito.

Para sa body figure na inaasam, ilaban natin yan! ๐Ÿ‘๐Ÿ‘

(Photo and info from Google Images, Superhuman Pursuits, Alwyn Cosgrove, and article here: www.t-nation.com/free_online_article/sports_body_training_performance/the_hierarchy_of_fat_loss)